Camping "Knienseerd", voor zendamateurs.

Hoe komt zo'n camping tot stand?
Laat ik me voorstellen: mijn naam is Remy, pa0san, geboren in 1935. Op jeugdige leeftijd trok me het avontuur om de wereld te ontdekken en dit was in die tijd na de oorlog alleen mogelijk als men naar zee ging. Dus naar de zeevaartschool gegaan, radiotelegrafist geworden. Het eerste schip waar ik op voer was een Noorse wijntanker, varend tussen Frankrijk en west Afrika om de koloniale dorstige Franse
kelen te smeren.

Daarna heb ik 2 jaar bij de Marine gediend, om vervolgens weer als marconist op diverse schepen aan te monsteren om nog wat meer van de wereld te zien.
Na enige tijd heb ik een gezin gesticht en de kost aan de wal opgescharreld, Het langst bij een lampenfabriek in het zuiden des lands en waar ik me bekwaamd heb als radiotechnicus.
Het gemis aan MORSE werd gecompenseerd door zendamateur te worden, een status die me goed past sedert 1960.

Het patroon van 8 tot 5 en te veel bazen lag me niet zo en toen er een positie vrij kwam voor een technicus op een weerschip, ben ik deze gaan vervullen gedurende 18 jaar.
Door het inzetten van satellieten was het werk voor de weerschepen daarna gedaan en werd mij de kans geboden om met wachtgeld te gaan.
Mijn vrouw was inmiddels verslingerd geraakt aan de paarden hobby, dus kochten we een stuk grond en enige ponies en schapen. Dat werd alras te klein en er werd omgezien naar een betaalbare boerderij.
In M-Limburg vonden we iets naar onze gading met 2,5 Ha. Zo is de plaats van de camping geboren.

Door artikelen in Electron en CQ-PA van mede-amateurs die hun hobby op camping terreinen niet of nauwelijks mochten uitvoeren, nam het idee om een camping te beginnen steeds vastere vormen aan.
Ik dacht: "Waarom niet hier?" Er is hier plaats genoeg en hier wordt geen beperking opgelegd aan de lengte of complexiteit van antennes!
Kortom, U wordt van harte welkom geheten door Remy, pa0san en zijn familie.

Uw vrouw en kinderen kunnen zich onder de antennes uitleven op de ruime camping, nabijgelegen zwembaden, een recreatieruimte met tennistafel, voetbalspel enz. Zie hiervoor de andere pagina's van de website.

De naam "Knienseerd" is gekozen omdat deze al bestond vanwege het feit dat de camping hoog op een zandbult (eerd) ligt en veel door konijnen werd en wordt uitverkoren om families te stichten!
Schrik niet als deze vriendelijke dieren U een bezoek brengen in de tent.